Trang chủ

Banner Chính

Danh mục chính Menu

Mục tin - bài viết

Mục tin - bài viết tạm thời không có.

Bài viết - Trang chủ


Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Giới thiệu
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (sau đây viết tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Trị, giúp Chi cục trưởng thực hiện các hoạt động sự nghiệp và dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường,  năng suất,  chất lượng sản phẩm hàng hóa phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Chi cục theo quy định của pháp luật.

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế của Sở Khoa học và Công nghệ; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

Footer

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Địa chỉ: 43 Lê Lợi - Đông Hà - Quảng Trị

Mục tin - bài viết

Mục tin - bài viết tạm thời không có.

Chi tiết bài viết

Chi tiết hỏi đáp

Insert title here
Gửi câu hỏi