Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ nhận hồ sơ và tư vấn các thông tin liên quan

Phòng Quản lý CN&SHTT - Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Địa chỉ: Số 204 Hùng Vương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Số điện thoại: 233.3566369 - 0915.575.626 (gặp đ/c Nguyễn Xuân An)

Phòng Quản lý CN&SHTT
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Địa chỉ: 43 Lê Lợi - Đông Hà - Quảng Trị